سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تعیین شد

سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح اولین جلسه هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس، گفت: موضوع محوری بیانات و عنایات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان بود که توجه به عملیاتی شدن توصیه‌های مقام معظم رهبری در یک سال پایانی مجلس مورد تأکید اعضای هیئت رئیسه بود.
وی با بیان اینکه همچنین در این جلسه به مسائل مرتبط با اداره مجلس و موضوع معیشت که دارای اولویت است، پرداخته شد، افزود: تقسیم وظایف مسئولیت‌های هیئت رئیسه دستور کار دیگر این جلسه بود که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس محل استقرار اعضاء در صحن مجلس و در زمان جلسات و مسئولیت‌های آنها مشخص شد، همچنین در بخش ناظرین هیئت رئیسه هم با توجه به تغییر صورت‌گرفته و اضافه شدن آقای پیرهادی، مقرر شد وی مسئولیت کارپردازی اداری و مالی مجلس را به‌عهده داشته باشند، آقای سلیمی کارپرداز فرهنگی و سید نظام‌الدین موسوی نیز بحث کارپردازی مهندسی و پشتیبانی و سخنگویی هیئت رئیسه را دنبال می‌کنند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تعیین شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه نحوه بررسی برنامه هفتم نیز موضوع دیگری بود که در جلسه امروز هیئت رئیسه به آن اشاره شد، گفت: البته ما در مجلس همچنان منتظر هستیم که لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود و بلافاصله پس از این کمیسیون تلفیق برنامه در گام اول تشکیل خواهد شد اما هنوز زمان قطعی تقدیم برنامه هفتم به مجلس اعلام نشده است.