بخشی از تلاوت تأثیرگذار به اخلاق و روحیات قاری برمی‌گردد