مثل طارمی درخشیدم، اما از تیم ملی محرومم!/ بازیکن آزاد هستم ولی هیچ پیشنهادی از ایران دریافت نکردم/ مردم ایران عملکرد فنی‌ام را ندیده‌اند