تاکتیک عجیب مدیران استقلال برای ادامه همکاری با ساپینتو!