شهرخبر

ادعای عجیب نشریه انگلیسی علیه شمخانی

ادعای عجیب نشریه انگلیسی علیه شمخانی

اقتصاد نیوز نوشت: «میدل ایست ای» مدعی شد: زمانی که علی باقری کنی، مذاکره کننده ایران درمیانه رایزنی ها  هسته‌ای قرار داشت، شمخانی گزارش های محرمانه را در اختیار چند نفر از جمله سعید جلیلی قرار داده بود. ادعایی که تایید نشده است.

۲۱۲۱