شهرخبر
به گزارش سرویس خودروی اقتصاد آنلاین؛

وضعیت خودروهای سایپا در پایان هفته + لیست قیمت بازار و کارخانه

قیمت خودروی تیبا ۳۵۰ و تیبا هاچ بک ۳۵۵ میلیون تومان است. ساینا ۳۵۰ و ساینا اس ۳۶۳ میلیون تومان قیمت خورد. کوییک ساده ۳۴۸ میلیون و کوییک اتوماتیک ۴۲۷ میلیون تومان قیمت دارند.

وضعیت خودروهای سایپا در پایان هفته + لیست قیمت بازار و کارخانه

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
تیبا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
تیبا 2 ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
ساینا ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
ساینا S ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۵۱,۰۰۰
ساینا S اتوماتیک ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۱,۸۰۲,۰۰۰
کوییک ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰
کوییک اتوماتیک ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰
کوییک R ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰
کوییک R اتوماتیک ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰
کوییک S ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰
شاهین ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰
سایپا 151 ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰
سایپا 151 (لاینر) ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (رادیال) ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ---
وانت زامیاد گازسوز ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ---
وانت زامیاد دیزل ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰
وانت پادرا ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰