شهرخبر

عکس/ بازار قدیم خرمشهر

بازار قدیم خرمشهر

بازار صفا از بازارهای سنتی و کهن است که بخشی از خاطرات مبارزه مردم خرمشهر با تجزیه طلب‌ها را به خاطر دارد.