شهرخبر

سیل چند روستای مشکین شهر اردبیل را با خود برد + ویدئو

سیل چند روستای مشکین شهر اردبیل را با خود برد + ویدئو
صد آنلاین | سیل چند روستای مشکین شهر اردبیل را با خود برد.