فراموش نکنیم طی هفته‌ای که گذشت، دامنه نوسان نرخ دلار نیز در بازار محدود بود؛ بنابراین خودرو برای رشد قیمت بازاری عملا حمایت نرخ ارز را نیز از دست داده است.