شهرخبر

عکس/ استفاده از تصویر زن محجبه در بیلبورد دانشگاه مسکو

روسیه

بیلبورد تبلیغاتی دانشکده روانشناسی دانشگاه سینرژی مسکو با تصویر زن محجبه در انظار عمومی قرار گرفت.