شهرخبر

روایتی از نامه‌ای برجامی که «شمخانی بدون‌اطلاع روحانی نوشت»

روایتی از نامه‌ای برجامی که «شمخانی بدون‌اطلاع روحانی نوشت»

انتخاب نوشت: احمدی دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل گفت: گویا آقای شمخانی بدون اطلاع دولت و رئیس شورای امنیت ملی که رئیس‌جمهور بود، مذاکراتی با مجلس و شورای نگهبان داشته یا شاید نامه‌ای دال بر موافقت شورای عالی امنیت ملی به شورای نگهبان نوشته باشد که تصویب قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس و تایید سریع آن توسط شورای نگهبان را ممکن کرد.

۲۱۲۲۰