شهرخبر

فیلم/ عبور ناوشکن دنا از آب‌های خروشان اقیانوس آرام

عبور ناوشکن دنا از آب‌های خروشان اقیانوس آرام

در بخشی از ماموریت ناوگروه ‌۸۶ ناوشکن دنا با وجود وزن سبک اما توانست به خوبی از اقیانوس آرام عبور کند و مسیر دریانوردی ‌به دور کره‌زمین را با موفقیت به پایان برساند.