با ۸۴۰ میلیون ساندرو استپ وی بخرید + جدول قیمت صفر و کارکرده