طعنه کارلتو به لالیگایی‌ها؛ محکوم کردن کافی نیست خیلی وقت پیش این کار را انجام داده‌ایم/ اینجا انگار داری وارد جنگ می‌شوی!