شهرخبر

قیمت انواع چانگان در بازار خودرو + جدول قیمت صفر و کارکرده

اقتصاد ۱۰۰ - قیمت خودروهای چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک تولید سال ۱۳۹۷ با ۷۲ هزار کیلومتر کارکرد مبلغ ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است. چانگان صفر کیلومتر نیز ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت انواع چانگان در بازار خودرو + جدول قیمت صفر و کارکرده