باورم نمی شود دخترم خودکشی کرده باشد / زوج جوان از بازپرس جنایی کمک خواستند

به گزارش رکنا، « باور اینکه او دست به خودکشی زده باشد سخت است !»

این جمله ای است که نه تنها پدر و مادر تینا؛ بلکه خانواده خیلی از افرادی که دست به خودکشی می زنند تا آخر عمرشان در ذهن خود تکرار می کنند.تصویر انسان افسرده در ذهن دیگران کسی است که زانوی غم بغل گرفته باشد اما گاهی انسان های به ظاهر شاداب هم در اذهان خود آشفتگی و فشار زیادی را تجربه می کنند.

وقتی کسی دست به خودکشی می زند گویی علاوه بر جسم خود، روح اطرافیانش را هم به نابودی می کشد مخصوصا زمانی که آن ها نتوانند انگیزه این کار را درک کنند.

پدر و مادر دختر 22 ساله ای به نام تینا روز گذشته در شعبه دوم دادسرای جنایی تهران حاضر شده و از بازپرس وهابی درخواست کردند که به آنها کمک کند تا انگیزه دخترشان را از خودکشی بفهمند.

تینا اواخر اردیبهشت ماه امسال با مصرف قرص به زندگی خود پایان داد.او در تاریکی شب زمانی که اهل خانواده خواب بودند اقدام به مصرف مقدار زیادی قرص کرده بود و صبح روز بعد وقتی مادرش از خواب بیدار شد تعجب کرد از اینکه دخترش به دانشگاه نرفته است.مادر این دختر می خواست که او را بیدار کند تا از درس و کلاسش عقب نماند اما وقتی بالای سر دخترش رفت با صورت کبود و بدن سرد دخترش مواجه شد.

مادر این دختر در حالی که گریه امانش را بریده بود به بازپرس جنایی گفت:«دخترم هیچ مشکلی نداشت.او سال آخر درسش را در رشته حسابداری می گذراند.وضع مالی پدرش عالی نیست اما دستمان به دهانمان می رسد و نیازی نداشتیم دخترمان برای هزینه های درسش کار کند.ما یک دختر بزرگترهم داریم که چند سال قبل ازدواج کرده است و خانه اش در شرق تهران است با اینکه ما غرب تهران زندگی می کنیم.دوری خانه هایمان باعث شده که دختر متاهلم زیاد به ما سر نمی زد اما تینا دوستان زیادی داشت که با آنها خوشگذرانی می کرد.بعد از اینکه دخترم فوت کرد یکی از دوستانش به من گفت که دخترم به او گفته بود مراقب مادرم باش.دوست تینا ابتدا متوجه نشده بود که منظور دخترم چیست اما بعد از این حادثه همین حرفی که دخترمان به دوستش زده بود به ما نشان می داد که او از مدتی قبل فکر پایان داده به زندگی اش را در سر داشته است.ما نمی دانیم که علت این اقدام او چیست و این سوال و این چرایی من و شوهرم را به مرز جنون نزدیک کرده است.فکر می کنیم نکند کسی دخترمان را اذیت کرده باشد.در قلب کوچک پاره تنمان چه گذشته که به ما نگفته و چنین بلایی سر خودش آورد؟ زندگی من و پدرش برای همیشه نابود شد.»

بازپرس جنایی برای پآنها توضیح داد با توجه به اینکه خودکشی جرم نیست و بازپرس تنها در زمان وقوع جرم حق قانونی دخالت در پرونده را خواهد داشت.

پدر و مادر این دختر جوان می توانند با مراجعه به یک مشاور خانواده راههایی برای کشف علت این اقدام دخترشان پیدا کنند.