اجازه رقابت به 23 تکواندوکار روسی و بلاروسی در مسابقات جهانی باکو