شهرخبر

نشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاع

امین آهویی

منوچهر علیپور مشاور وزیر دفاع در صنایع دریایی و جانشین رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در نشست خبری که صبح امروز سه شنبه ۲ خرداد برگزار شد، با تبریک فرارسیدن سالروز سوم خرداد آزادی خرمشهر گفت: سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در حوزه دریایی در زمره سازمان‌های دانش بنیان است و موفق شده برای برخی از محصولات از جمله زیر سامانه‌ها تاییدیه دانش بنیانی را بگیرد.

نشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاعنشست خبری جانشین صنایع دریایی وزارت دفاع