۲ خرداد روز متروپل/ در این روز بخشی از برج متروپل در شهر آبادان فرو ریخت + عکس