شهرخبر
میرسلیم و رشیدی‌کوچی در برنامه تهران۲۰؛

آقای میرسلیم از خودروساز حمایت می ‌کند نه صنعت تولید داخل / آقای رشیدی کوچی من افتخار می ‌کنم موسسه‌ ای را درست کردم که طراحی موتور می ‌کند