عضو شورای شهر مشهد استعفا کرد

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص استعفاء غلامحسین صاحبی اسلامی اظهار کرد: آقای صاحبی استعفاء خود را به صورت کتبی به رئیس شورای شهر اعلام کرد اما این موضوع باید در اولین جلسه علنی شورا بررسی شود.

وی افزود: اعضاء شورای شهر حتما باید با استعفاء ایشان موافقت کنند تا وی بتواند برنامه‌ای که برای انتخابات آتی مجلس دارد را پیاده کند. باید رای‌گیری انجام شود و اعضاء شورای شهر استعفاو وی را بپذیرند.

نائب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سوال که آیا با تعلیق ۲ عضو شورا و احتمال موافقت با استعفاء عضو دیگر، مشکلی در روند کار شورا ایجاد می‌شود یا خیر، عنوان کرد: ما ۹ عضو علی‌البدل داریم؛ بنابراین از نظر قانونی هیچ مشکلی در روند کار شورا ایجاد نخواهد شد.

حاجی‌بگلو در خصوص اعلام جانشین هاشم دائمی، عضو تعلیق شده شورا نیز گفت: طی صحبت‌هایی که با فرمانداری مشهد داشتیم، فرمانداری در حال پیگیری‌ است تا جانشین آقای دائمی را معرفی کند. اگر آقای مجید نژادحسین، شهردار منطقه یک، خودشان تمایلی برای عضویت در شورا نداشته باشند، باید به سراغ گزینه بعدی برویم.  

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی، استعفاء مقامات باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد.