شهرخبر

اخیرا خبری مبنی بر ممنوع الکارشدن تعدادی از خوانندگان کشور منتشر شد؛ محمد معتمدی (خواننده) درباره این خبر واکنش نشان داد.

محمد معتمدی

به گزارش همشهری آنلاین، اخیرا خبری مبنی بر ممنوع الکارشدن تعدادی از خوانندگان کشور منتشر شد؛ محمد معتمدی (خواننده) درباره این خبر نوشت: خبر ممنوع الکار شدن تعدادی از هنرمندان موسیقی ایران در فضای مجازی کذب و شایعه است. اینگونه شایعه سازی‌ها موجب بدتر شدن اوضاع نابسامان موسیقی کشور می شود. همیشه منبع خبر را جویا شوید.