محمد حبیبی آزاد شد

خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان با اشاره به آزادی همسر خود از زندان اوین اظهار کرد: «امروز محمد حبیبی پس از ۴۷ روز از بند ۲۰۹ زندان اوین با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد.» 

وی درباره مصادیق اتهامات همسرش بیان کرد: «مصادیق مشخصی اعلام نشده ولی فعالیت‌های محمد حبیبی در فضای مجازی و فعالیت‌های صنفی‌اش را به عنوان مصادیق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته‌اند.» 

او در ادامه با بیان اینکه «جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام محمد حبیبی دیروز برگزار شده بود»، گفت: «دیروز در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، جلسه رسیدگی به اتهام اجتماع و تبانی محمد حبیبی با حضور وکیل مدافع او برگزار شد. قاضی پرونده دفاعیات حبیبی و وکیل او را شنید و پرونده را مطالعه کرد.» 

او ادامه داد: «قاضی بعد از مطالعه پرونده و استماع دفاعیات، اعلام کرد که مدارک و مستندات موجود در پرونده برای اثبات اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی کافی نیست به همین دلیل پرونده را از دادگاه به دادسرا برگرداند.»