شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#مجلس#نماینده مجلس

«اهرم‌ فشار» پیشنهادی تند نماینده مجلس علیه طالبان / ۷ میلیون تبعه افغانستانی مقیم ایران را به کشورشان بازگردانیم

«اهرم‌ فشار» پیشنهادی تند نماینده مجلس علیه طالبان / ۷ میلیون تبعه افغانستانی مقیم ایران را به کشورشان بازگردانیم

ایسنا نوشت: سرگزی گفت: این‌ها پیشنهادات من به عنوان یکی از نمایندگان مجلس است که بعضا با تعدادی از مسئولین دولتی نیز در میان گذاشته‌ایم و آنان هم تایید کرده‌اند.


۲۱۲۲۰