خودکشی پیرمرد 90 ساله / در مسعودیه تهران رخ داد

به گزارش رکنا، ظهر روز جمعه 29 اردیبهشت امسال، رسیدگی به مرگ مشکوک پیرمردی که حدودا 90 سال سن داشت، در خانه اش واقع در شهرک مسعودیه در دستور کار امیرحسین علیمردان بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت.

بررسی های ابتدای نشان می داد که این مرد قبل از اقدام هولناک خود، از همسایه اش خواسته بود برای او نان بخرد.وقتی همسایه به خانه پیرمرد برگشته بود مشاهده کرده بود که او خودش را وسط حیاط خانه اش حلق آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است.

انگیزه پیرمرد که تنها زندگی می کرد از این اقدام مشخص نیست و رسیدگی به موضوع برای روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا در دستور کار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار دارد.