شهرخبر

اولین زن اسیر ایرانی در عراق: چهارماه، «انفرادی» بودم / تیرها به کمر و پهلوهایم می‌خورد، یکی هم به همسرم اصابت کرد

اولین زن اسیر ایرانی در عراق: چهارماه، «انفرادی» بودم /  تیرها به کمر و پهلوهایم می‌خورد، یکی هم به همسرم اصابت کرد

ایرنا نوشت : ۱۹ روز در بیمارستان بودم، بعد مرا به بغداد بردند و چهار ماه در انفرادی بودم، هفته‌ای یکبار مرا به بازجویی می‌بردند در آنجا یک خلبان ایرانی مرا دید با زبان انگلیسی از بعثی‌ها خواست اجازه دهند دوکلمه با من از فاصله دو متری که روبروی هم قرار داشتیم صحبت کند

اولین زن اسیر ایرانی در عراق: چهارماه، «انفرادی» بودم /  تیرها به کمر و پهلوهایم می‌خورد، یکی هم به همسرم اصابت کرد

حبیب شریفی همسر خدیجه اولین فرمانده شهید سپاه دشت آزادگان است.

۲۱۲۲۰