دانه ایی که 500 ویتامین و خواص دارد و یک بمب بی همتا برای طول و عمر و سلامت است