انتقاد تند یک نماینده از ابراهیم رئیسی/ به فکر نجات اردوغان از کودتا و به قدرت رسیدن طالبان بودی