ماجرای اصرار احمدی‌نژاد برای ساخت اتوبان اختصاصی برای امام زمان

در کتاب سال‌ های آخر، غلامعلی رجائی به نقل از هاشمی رفسنجانی می‌نویسد: به دیدار ‎رهبری رفتم، دیدم می‌خندد، سبب خنده را پرسیدم، گفت قبل از شما آقای ‎احمدی نژاد اینجا بود و اصرار داشت از فرودگاه امام خمینی به جمکران جاده‌ای ساخته شود، گفتم اتوبان قم که هست، گفت نه اگر امام زمان ظهور کنند و بخواهند به جمکران بروند در ترافیک و شلوغی اتوبان قم گیر نکنند!