شهرخبر

فیلم/ جشن جالب بازیکنان نفت با ویسی در نشست خبری به سبک اروپایی

نفت آبادان

بازیکنان نفت آبادان پس از بقا در لیگ در نشست خبری ویسی به خوشحالی پرداختند.