شهرخبر

تصاویر | لیگ تپل‌های فوتبال راه اندازی شد | چربی اضافه شرط اصلی حضور در لیگ!

در شمال غرب آلمان، بازیکنان تیم فوتبالیست‌های توپُر برای دور سوم بازی‌های لیگ تازه تاسیس سنگین‌وزن‌ها خود را آماده می‌کنند.

تصاویر | لیگ تپل‌های فوتبال راه اندازی شد | چربی اضافه شرط اصلی حضور در لیگ!

همشهری آنلاین