یادتان هست زمانی عده‌ای دلواپس طول و عرض میز دیدار رئیسی و پوتین بودند؟