پشت پرده سفر مهم سلطان عمان به ایران/ پای مذاکرات برجام در میان است؟