حوزه فرهنگ مقاومت باید همگام با پیروزی های جبهه مقاومت پیش رود/ جایزه جهانی فلسطین حاصل تلاش جهادی نیروهای مردمی جبهه فرهنگی انقلاب