شهرخبر

تاکسی هوایی ایران و ترکیه

بین شهر ماکو و شهرهای ترابزون، وان و ازمیر ترکیه با حضور دو فروند هواپیما ( یکی متعلق به ایران و دیگری ترکیه) اولین خط هوایی ویژه باربری و تاکسی هوایی راه اندازی و افتتاح شد.

 

 

 

تاکسی هوایی ایران و ترکیه