شهرخبر

جدال فقر و مقاومت فلسطینیان در اردوگاه «برج البراجنه» بیروت

لید: در آستانه فرارسیدن هفتاد و پنجمین سالگرد روز نکبت، هزاران فلسطینی ساکن در اردوگاه «برج البراجنه» در نزدیکی بیروت، علی رغم زندگی سخت و دشوار خویش در این اردوگاه، همچنان از آرمان مقاومت و بازگشت به فلسطین سخن می گویند.