زائران حج ۱۴۰۲ امروز تعیین تکلیف می‌شوند | تایید سلامت جسمی ۵۰۰ زائر در ابهام | رد شده‌های معاینات پزشکی چه کار باید بکنند؟