شهرخبر

فیلم/ به هیچ عنوان رضایت نمی‌دهیم

به هیچ عنوان رضایت نمی‌دهیم

خانواده شهدای حادثه تروریستی خانه اصفهان: سازمان عفو بین‌الملل غلط میکند بخواهد برای ما تصمیم بگیرد. جواب همسر و فرزندان شهدای مظلوم‌ را چه کسی میخواهد بدهد؟