خودکشی مردجوان در کوهستان های ولنجک

به گزارش رکنا، صدای آلارم گوشی سهیل بلند شد.پیامی از دوستش افشین رسیده بود.سهیل گوشی را برداشت و پیام را باز کرد.لابد فکر می کرد یک پیام معمولی باشد.احوالپرسی ای یا همان حرف های معمولی همیشگی.

پیام که باز شد گوشی چند دقیقه ای در دستان سهیل خشک شد.متوجه مفهوم حرف رفیقش نمی شد.لوکیشنی ارسال شده بود و افشین نوشته بود که اگر خواستی من را پیدا کنی اینجا هستم.

لوکیشن مربوط به کوهستان های ولنجک بود.همان جایی که افشین سالها برای کوهنوردی به آنجا می رفت.شاید سهیل در آن لحظات با خود فکر می کرد که افشین قصد سر به سر گذاشتن با او را دارد یا سورپرایزی در کار است.اما پیام های بی پاسخی که برای افشین پشت سر هم ارسال می کرد باعث شد که نگران حال رفیقش شود و سراغ او رفت.

صحنه ای که سهیل می دید باور نکردنی بود.افشین دور صخره طنابی پیچیده بود.طنابی هم دور گردن خودش انداخته و سپس خودش را از طناب دور صخره آویزان کرده بود.

در حالی که انگیزه مرد جوان از این اقدام هولناک هنوز مشخص نیست، رسیدگی به موضوع در دستور کار بازپرس کشیک قتل پایتخت قرار گرفت و پرونده برای طی روال قانونی در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران به جریان افتاد.