شهرخبر
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۸

در این ویدئو که توسط یکی از رانندگان در یکی از جاده های همدان ضبط شده، مرد توریست را ببینید که با دوچرخه عجیبی در حال عبور است.