دانشجو نبودن تو ایران؛ بدشانسی بزرگ ابوبکر البغدادی +عکس