طنازان «قندپهلو» در عصرانه شعر طنز گردهم می‌آیند +عکس