شهادت فرمانده پاسگاه چارک بندر لنگه | درگیری پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر