تعداد تیم‌های لیگ برتر والیبال افزایش پیدا نمی‌کند/ دستمزدهای نجومی کنترل می‌شوند