امضای تفاهم نامه همکاری میان فدراسیون‌های ورزش کارگری و بسکتبال