شهادت یک پلیس امنیت اقتصادی در درگیری با قاچاقچیان + عکس