شهرخبر
درگاه ملی مجوز‌های کشور اعلام کرد؛

هزینه‌های قانونی برای صدور و تمدید پروانه کسب/ تقاضای وجه اضافه را گزارش کنید

درگاه ملی مجوز‌های کشور با اعلام فهرست هزینه‌هابرای صدور پروانه کسب، از متقاضیان خواست هرگونه درخواست وجه اضافی را گزارش کنند.

به گزارش ایبِنا، درگاه ملی مجوز‌های کشور با انتشار فهرست هزینه‌های قانونی اعلام کرد: کسبه محترم مطلع باشند هر وجهی برای تمدید پروانه کسب، باید در سقف ارقام فوق و صرفا از درگاه ملی مجوز‌ها نوین اصناف پرداخت شود و همینطور برای متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه این شرایط حاکم است.

اجبار به پرداخت وجهی بالاتر ارقام فوق و خارج از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف، به هر بهانه‌ای جرم است و پیگیری میشود.

درصورت مشاهده تخلف احتمالی، سند مطالبه وجه اضافه یا دریافت مستقیم وجه از متقاضی پروانه کسب را به ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ در بله ارسال کنید.

 

هزینه‌های قانونی برای صدور و تمدید پروانه کسب/ تقاضای وجه اضافه را گزارش کنید