فوت حجت الاسلام فاضل در ساحل مازندران | سوءقصد به بردار زن نماینده مجلس صحت دارد؟