شهرخبر
تک و پاتک مجلس و دولت

افشاگری مجلس علیه دولت: چند سازمان خارج از نوبت، خودرو تحویل گرفته اند؟ /واقعیت ها را به مردم بگویید

یک نماینده مجلس خطاب به دولتی ها گفت: بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟
افشاگری مجلس علیه دولت: چند سازمان خارج از نوبت، خودرو تحویل گرفته اند؟ /واقعیت ها را به مردم بگویید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت؛ یک نماینده مجلس گفت: دولت شفاف اعلام کند چه تعداد خودرو از خودروسازان خارج از نوبت گرفته است؟

بخش هایی از اظهارات احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس را بخوانید؛

باید واقعیت‌ها برای مردم بیان شود و اگر آقای درویشیان اطلاعات دقیقی دارد باید از طریق مجاری قانونی مانند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیسون اصل 90 قانون اساسی مجلس آن را پیگیری کند.

به عنوان کسی که از ابتدا به دنبال شفافیت بوده‌ام اکنون نیز در این مورد خواستار شفافیت هستم و برای احیای حیثیت خود به بازرس ویژه رییس جمهور تاکید می‌کنم با هماهنگی دستگاه‌های قضایی فهرستی که در اختیار دارد را ارائه کند و تبیین کند دریافت خودرو در قبال پس گرفتن امضاء بوده است یا خیر؟

بهتر است اعلام شود که ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط دولتی نیز از خودروسازان داخلی یا نمایندگی‌های خودرو سازی، خودرو دریافت کرده‌اند یا خیر؟ و از سوی دیگر مردم بداند توسط نهادهای دولتی نیز خودرو خارج از نوبت تحویل گرفته شده است یا خیر؟