تصاویر | ماجرای سه خواهر که بعد از ۶۳ سال به یکدیگر رسیدند | پایان سال‌ها دوری از روسیه تا ایران